Aby skutecznie i trwale zmienić swoje nawyki żywieniowe i styl życia należy zacząć przede wszystkim od wyznaczenia sobie konkretnego, mierzalnego celu. Najważniejsze jest nasze nastawienie i wiara w to, że uda nam się zrealizować ustalony plany. Istotne jest osiągnięcie harmonii pomiędzy psychiką a ciałem. Umysł wówczas zmotywuje nasz organizm, a widoczne efekty wpłyną pozytywnie na psychikę.

Kolejnym etapem jest istotna motywacja. Motywacja jest to stan gotowości do podjęcia określonych działań w celu osiągnięcia oczekiwanego celu. Jeśli chcemy wprowadzić w życiu zmiany, np. zacząć się odchudzać czy ćwiczyć, niezbędna jest motywacja wewnętrzna, czyli wynikająca z własnych potrzeb lub pragnień. Jeśli będzie ona pochodziła z zewnątrz i np. wynikała z presji ze strony otoczenia, to dużo trudniej będzie nam wytrwać w postanowieniach.

Następnie, gdy już mamy ustalony konkretny cel oraz jesteśmy zmotywowani, przechodzimy do działania. Zacznijmy wprowadzać zmiany swoich nawyków żywieniowych oraz stylu życia już od dziś! Natomiast niech nie będą to drastyczne działania, tylko najlepiej zastosować metodę „małych kroczków”. Pamiętajmy, aby przy zmianach nawyków żywieniowych, nie rezygnować radykalnie z jakiegoś produktu, ale stopniowo ograniczać jego ilość, zastępując zdrowszymi zamiennikami. Organizm dość szybko przyzwyczaja się do zmian, o ile nie są one drastyczne. Wówczas istnieje ryzyko, że zareaguje postawą obronną. Jeśli chodzi o wybór rodzaju aktywności fizycznej kierujmy się zawsze swoimi preferencjami, a nie trendami.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że plan powinien mieć charakter długofalowy. Nie oczekujmy natychmiastowych efektów, bo zwykle są one nietrwałe. Jeśli chcemy prowadzić w swoje życie zmiany, należy postawić sobie mierzalny cel i zrobić wszystko, aby go zrealizować, a kiedy już osiągniemy sukces nie spoczywajmy na laurach i stawiajmy kolejne.

CEL + MOTYWACJA + DZIAŁANIE = SUKCES