Racjonalnie zaplanowany czas w naszym życiu może przynieść najlepsze efekty. W dzisiejszym świecie, gdzie wszyscy żyją w ciągłym pośpiechu ciężko jest wszystko dokładnie zaplanować, ale dzięki dobrej organizacji, systematyczności i dyscyplinie uda się racjonalnie zagospodarować swój dzień. Ważne jest, aby nie trwonić czasu, tylko wykorzystywać go odpowiednio na realizację ważnych czynności.

Istnieje wiele technik zarządzania czasem, m.in. analiza nakładu czasu (analiza ABC), która ukazuje następujący schemat:

A - sprawy najpilniejsze, które trzeba wykonać koniecznie dzisiaj

B - sprawy, które warto dzisiaj wykonać

C - sprawy, które mogą poczekać

1. Nie ma sensu brać się za coś innego, póki lista A nie będzie zrealizowana. 

Niezałatwione B może jutro stać się A.

2. Zadania należy rozbijać na możliwie „małe” części 

Po zrealizowaniu każdego "małego" zadania, zadowolenie z szybkiego wykonania go, będzie mobilizacją do dalszej pracy.

3. Należy zaplanować 60% czasu, a pozostałe 40% zostawić na zadania nieprzewidziane i spontaniczne.

4. Zadania nieprzewidziane, należy wykonywać zgodnie z "Regułą 2 minut" - jeśli zrobienie czegoś zajmuje mniej niż 2 minuty, należy to zrobić od razu.

5. Nigdy nie należy odwlekać!

Racjonalne zagospodarowanie czasu pozwala na uporządkowanie każdego dnia.

W planowaniu naszego czasu zawsze starajmy się uwzględnić czas na odpoczynek i relaks.